Šolske sestre

Z izseljevanjem žensk in deklet v Egipt od druge polovice 19. stoletja se je pojavila potreba po duhovni podpori Slovenk, ki so v tuji deželi delale in živele. Ta naloga je bila vročena slovenskim redovnicam – šolskim sestram sv. Frančiška Kristusa Kralja, ki so ob prihodu leta 1908 ustanovile..


več..

Ali ste vedeli?

  • … da ime "aleksandrinke" izvira iz domače besede "lešandrinke", saj jih je večina našla delo v mestu Aleksandrija.

več..

Anketa

Koliko knjig na temo aleksandrink poznate?

 Štiri ali več

 Dve ali tri

 Eno

 Nobene