Novice

24.03.2011

21. Primorski slovenistični dnevi - Aleksandrinke – motiv ekonomske migracije v literaturi in kulturi

Petek, 8. 4. 2011 Mala dvorana Zorana Mušiča v Bukovici
Častni gost: Marjan Tomšič

9.00 Uradni začetek
9.15-10.30
1. D. Poniž: Odmevi emigrantske tematike v Cankarjevi in Šeligovi »Lepi Vidi«
2. B. Modrijančič Reščič: Pogumne ženske v tujem svetu
3. Z. Hönn Marc: Motiv ekonomske migracije v literaturi Cilke Žagar in pri ostalih avstralskih Slovencih
10.30-11.00 Odmor
11.00-12.30
4. V. Kobal: Možje s Snowya ali učna ura medkulturnega dialoga
5. M. A. Vižintin: Usoda aleksandrink v prozi Marjana Tomšiča
6. I. Humar-Kobal: Aleksandrinke in njihove zgodbe – primer medgeneracijskega sodelovanja na OŠ Dornberk
7. I. Černigoj: Otroci ekonomskih migrantov v osnovni šoli
12.30-13.30 Odmor za kosilo
13.30-15.00
8. M. Mileva Blažič: Motiv aleksandrink v mladinki književnosti
9. K. P. Mihurko: Reprezentacije ženskosti in orientalizem v Tomšičevih zgodbah o aleksandrinkah
10. J. Čebron: Primerjava ženskih literarnih oseb v Tomšičevih romanih Šavrinke, Zrno od frmentona, Grenko morje in Južni veter
15.00-15.30 Odmor
15.30-17.00
11. I. Brezigar: O razumevanju in nerazumevanju fenomena aleksandrink
12. D. Koprivec: Pogled na migracije aleksandrink skozi osebna pričevanja
13. E. Dejak-Furlan: Pesmi in pisma
17.00-18.00 Odmor za prigrizek, druženje
18.00 Kulturni večer
Pogovor z go. Dorico Makuc, častno gostjo (oblikuje in vodi mag. M. Mercina)
Kulturni program s predstavitvijo Društva za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink.

Sobota, 9. 4. 2011
10.00 Pohod po Gregorčičevi poti
Zbirno mesto trg v Renčah, ogled razstave o aleksandrinkah, pohod.
• Vodijo E. Dejak-Furlan, Melanija Kerševan in člani Društva za kulturo, turizem in razvoj Renč

Prisrčno vabljeni na Primorske slovenistične dneve, ki jih organizira Slavistično društvo Nova Gorica v sodelovanju z Občino Renče-Vogrsko, Društvom za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink in Meddruštvenim odborom za pripravo PSD (Slavistično društvo Koper, Slavistično društvo Trst-Gorica-Videm).

Informacije in prijava:


< nazaj