Seznam Razstav

Prireditev v počastitev Murkove listine

Društvo za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink Prvačina je v sodelovanju z Goriškim muzejem Kromberk – Nova Gorica, z Mestno občino Nova Gorica in s Krajevno skupnostjo Prvačina priredilo aleksandrinkam v spomin skupno prireditev, ki je potekala v Kulturnem domu v Prvačini, v nedeljo, 22. novembra 2009.

Prireditev se je pričela z odprtjem gostujoče razstave Goriškega muzeja Kromberk – Nova Gorica Skriti obrazi Aleksandrije – šolske sestre in aleksandrinke v Hiši na Placu pri cerkvi. Po uvodnih besedah predsednice društva Dejane Baše, direktorja Goriškega muzeja mag. Andreja Malniča in avtorice razstave, mag. Inga Brezigar Miklavčič, so se odprla vrata razstave, ki je ponujala panoje z bogato vsebino. Razstava je bila prvič na ogled 4. julija 2009 ob Srečanju v moji deželi na Gradu Kromberk, katere odprtja se je udeležil tudi predsednik RS, dr. Danilo Türk.

Po prireditvi na prostem, na placu pred prvačko cerkvijo in ogledu razstave, se je dogajanje preselilo v Kulturni dom, kjer je bila občinstvu predstavljena Murkova listina, ki jo je Društvo za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink prejelo od Slovenskega etnološkega društva (SED) zaradi svoje skrbi pri zbiranju, ohranjanju in predstavljanju dediščine aleksandrink. Slavnostni govornik na prireditvi je bil g. Mirko Brulc, župan Mestne občine Nova Gorica in poslanec Državnega zbora RS.

Prireditev se je zaključila s predvajanjem filma v produkciji televizije Vi-tel 'Aleksandrija, ki odhaja'.

Prireditev je vodila Vesna Humar. Za kulturni program sta poskrbela Marko Kodelja in David Šuligoj. Ob zaključku prireditve pa je mag. Slavica Plahuta poskrbela za degustacijo halave, ki jo je pripravila skupaj z Ludviko Gregorič.


<nazaj