Credito

Vsebina spletne predstavitve se osvežuje dinamično.

Datum prve objave spletnega mesta: november 2008

Naročnik: Društvo za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink

Coordinazione: Dejana Baša
Testi: Tina Valič,
Mojca Dumančič - Naše none aleksandrinke,
Tanja Zorn Grželj – Oblačilna kultura,
Dijaki Biotehnične šole Šempeter - Recepti
Revisione linguistica: Maja Mihelj
Traduzione in italiano: Maja Mihelj
Fotografie: Fotografije so last potomcev aleksandrink in Društva za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink.


Izvajalec: Arctur d.o.o.
Odgovorna oseba:
Projektni vodja:
Grafična podoba:
Programiranje:

Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995).