Novice

22.01.2014

Predlogi za organe društva

Spoštovani!

Po dveh mandatih in 8 letih dela se dosedanji organi poslavljamo od svojih funkcij ter dajemo prostor in možnost novim. Tako predsednica kot tudi člani upravnega odbora smo aktivno iskali rešitev in nove kandidate za v organe društva. Prav tako ste bili tudi vi člani ozaveščeni o novih volitvah s povabilom na skupščino. Ker na skupščini, ki je bila v Prvačini dne, 11. 12. 2013, ni bilo kandidatov, sem kot predsednica predlagala, da bom opravljala funkcijo še dva meseca skupaj z istim upravnim odborom, v tem času pa so vsi člani pozvani, da poiščejo in pošljejo imena novih kandidatov za v vse organe društva. Predlog je bil soglasno sprejet. Na skupščini je bil sprejet tudi sklep, da se volilna skupščina prestavi na kasnejši termin, in sicer konec februarja.

Do danes ni prispel na naš naslov še nobeden predlog. Pozivamo vas, da imena kandidatov pošljete do 20. februarja 2014 pisno na naš e-naslov: info@aleksandrinke.si ali pa po navadni pošti: Društvo za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink, Prvačina 48, 5297 Prvačina. Kandidati se lahko prijavijo tudi na sami skupščini, ki bo predvidoma najkasneje do 25. februarja.

Za nadaljnji obstoj društva in s tem uspešno ohranjanje dediščine aleksandrink je zelo pomembno, da se najde ustrezne kandidate, ki bi uspešno vodili društvo. Naprošam vas, da se vsak posameznik aktivno vključi v iskanje kandidatov oziroma premisli o svoji morebitni kandidaturi. Pozivamo tudi druge, ki niso člani društva, da se včlanijo in lahko tudi aktivno vključijo v delovanje društva. Članstvo se pridobi z izpolnjeno prijavnico, ki jo dobite na spletni strani društva: http://www.aleksandrinke.si/aleksandrinke/drustvo/ in plačano članarino, ki znaša 10€.

Istočasno pozivamo vse člane, ki se niste udeležili skupščine, da poravnate letno članarino za 2013 in sicer v višini 10€ na TRR društva: SI56 0475 0000 1208 574, odprt pri banki Novi KBM d.d.

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,

Dejana Baša
predsednica


< nazaj